Abstracts

Abstract: Det vil bli lagt ut informasjon om innsending av Abstracts fortløpende.
Vi har ikke åpnet for innsending av abstracts enda.

Programmet i parallellsesjonene på konferansen vil delvis bygge på innsendte abstracts. Det vil også bli utstilling av postere. Vi håper at mange vil bidra til programmet ved å sende inn abstract fra egen forskning eller andre typer prosjekter.

Fristen for innsending av abstract til foredag og postere er 1. april 2020