Abstracts

Abstract: For instruksjon avgående innsending av abstract og postere seg eget skjema til høyre.

Programmet i parallellsesjonene på konferansen vil delvis bygge på innsendte abstracts. Det vil også bli utstilling av postere. Vi håper at mange vil bidra til programmet ved å sende inn abstract fra egen forskning eller andre typer prosjekter.

Fristen for innsending av abstract til foredag og postere er 1. april 2018

Ved spørsmål vedrørende abstract, kontakt Lindring i Nord, reg.klb@unn.no

Vi ønsker hjertelig velkommen til konferansen og håper på mange bidrag fra kolleger over hele landet!

Med vennlig hilsen
Geir Andvik (Leder NPF)
Siri Brelin (Leder NFPM)
Sigve Andersen, leder vitenskapelig komite for konferansen