Abstracts

Abstract: For instruksjon avgående innsending av abstract og postere seg eget skjema til høyre.

Programmet i parallellsesjonene på konferansen vil delvis bygge på innsendte abstracts. Det vil også bli utstilling av postere. Vi håper at mange vil bidra til programmet ved å sende inn abstract fra egen forskning eller andre typer prosjekter.

Fristen for innsending av abstract til foredag og postere er 1. april 2018

Ved spørsmål vedrørende abstract, kontakt Lindring i Nord, reg.klb@unn.no

Vi ønsker hjertelig velkommen til konferansen og håper på mange bidrag fra kolleger over hele landet!

Med vennlig hilsen
Geir Andvik (Leder NPF)
Anne-Tove Brenne (Leder NFPM)
Sigve Andersen, leder vitenskapelig komite for konferansen