Forelesere

Ketil Størdal

Overlege, barneavdelingen, Sykehuset Østfold Kalnes
Seniorforsker, Folkehelseinstituttet.


Ketil Størdal (f. 1966) er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og barnelege ved Sykehuset Østfold. Han ble spesialist i barnesykdommer i 2001, og har spesiell kompetanse på mage/tarmsykdommer hos barn. Han disputerte ved Universitetet i Oslo i 2006, og ledet den største nyfødtavdelingen i Botswana fra 2007-2009.
Hans hovedfelt innen forskning er autoimmune sykdommer hos barn og oppliving av nyfødte, med omkring 80 internasjonale publikasjoner og veiledning av flere PhD-kandidater. Han har undervist ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Botswana og London School of Hygiene and Tropical Medicine. Størdal har vært medlem av ESPGHAN siden 2004 og av ESPGHANs spesialistgruppe i cøliaki siden 2017. Han var leder av Norsk barnelegeforening fra 2017-2019.


David Currow

Professor of Palliative Medicine, University of Technology Sydney


David Currow is Professor of Palliative Medicine at University of Technology Sydney, the Matthew Flinders Distinguished Professor of Palliative and Supportive Care, Flinders University and Associate Director (Research) at the Wolfson Palliative Care Research Centre, University of Hull, England. Research includes clinical trials and use of large datasets to understand better the impact of life-limiting illnesses on patients and caregivers. Research into chronic breathlessness is a particular area of expertise.

He is the principal investigator for the Australian national Palliative Care Clinical Studies Collaborative (PaCCSC) which has randomised more than 2000 people to phase III symptom control studies, and supports an active international phase IV collaborative with data on more than 1150 people from 11 countries. These studies have been shown to influence clinical practice. He is a foundation partner in the Australian national Palliative Care Outcomes Collaborative (PCOC), an initiative to improve palliative care clinical outcomes through point-of-care data collection.

David has published more than 550 peer-reviewed articles, editorials and books. He is senior associate editor of Journal of Palliative Medicine and Editor of the 5th and 6th editions of the Oxford Textbook of Palliative Medicine. David is a former president of Palliative Care Australia and the Clinical Oncological Society of Australia.


Mark Taubert

Clinical Director, Consultant Physician & Honorary Senior Lecturer in Palliative Medicine, Cardiff University School of Medicine


Mark is a palliative care doctor and senior lecturer. He created the TalkCPR.com website & App and has given a Ted Talk on why language and wording is important in palliative care. He writes for international newspapers like the Washington Post on contemporary medical topics.

Mark took part in a BBC Horizon programme on Palliative Care alongside Kevin Fong, and has also done extensive media work with television, theatre and radio. He has talked about medical topics at the Edinburgh Fringe Festival and at Hay Literary Festival.

A few years ago he had a brief brush with fame, when his posthumous letter to David Bowie, which covers the components of good end of life care, went viral on the internet and in global newsrooms. The letter has been made into a classical music composition which was aired on BBC Radio 3, and has been publicly read out by various celebrities and drifters in locations including New York, London, Hay-on-Wye, Edinburgh and Berlin.


Twitter: @DrMarkTaubert

Anne Lise Ryel

General sekretær, Kreftforeningen


Anne Lise Ryel, født 7. juni 1958 i Tromsø, er advokat og har jobbet som generalsekretær i Kreftforeningen siden 2002. Hun har tidligere jobbet som blant annet statssekretær i Justisdepartementet i Stoltenberg I-regjeringen, Likestillingsombud og konsernadvokat i Statnett.
Ryel har hatt og har en lang rekke verv i styrer, utvalg og råd innenfor ulike sektorer – både nasjonalt og internasjonalt. Helt til nylig har hun vært medlem i Helse&Omsorg 21-rådet og i Nasjonalt e-helsestyre.
Anne Lise Ryel ble i juni 2019 valgt inn i arbeidsgiverforeningen Abelias styre. I løpet av sommeren ble hun også valgt inn i det prestisjefylte vervet som ekspert i gruppen «Mission Board for Cancer» som skal utarbeide kreftforskningsmål innen år 2027 og som er en del av «Horisont Europa», et prosjekt i regi av EU-kommisjonen som skal finansiere banebrytende forskning. Ryel har også sittet to perioder (2012–2016) som styremedlem i Union for International Cancer Control (UICC), den internasjonale kreftunionen. Hun har også skrevet en rekke artikler og kronikker og er jevnlig i media.


Janicke Syltern

Overlege, Nyfødt og Barn intensiv, St. Olavs hospital
Stipendiat, Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU


Jeg har jobbet som barnelege ved St. Olavs hospital siden 2007, hvor jeg jobber med intensivmedisin, langtids mekanisk ventilasjon, og barnepalliativt pasientforløp. Fra 2018 har jeg i tillegg hatt en stipendiatstilling ved NTNU, hvor jeg ser på langtidsutkomme etter gjennomgått fødselsasfyksi. Jeg har fordypet meg i medisinsk etikk, og gjennomført et 9 måneders kurs ved Children’s Mercy Center for Bioethics, Kansas (USA) i 2015. Sammen med etikere ved NTNU jobber jeg på et forskningsprosjekt som ser på etiske problemstillinger ved ekstremt prematur fødsel. Fra 2018 har jeg vært leder for klinisk etikk komite ved St. Olavs hospital.


Matthew Maddocks

Senior Lecturer,Cicely Saunders Institute of Palliative Care, Policy and Rehabilitation, King’s College London, UK


Dr Maddocks is a Senior Lecturer in Health Services Research at King’s College London and specialist physiotherapist in palliative and end of life care. He gained his PhD in 2010 and has since held National Institute of Health Research post-doctoral, clinical trials and career development fellowships. His research spans rehabilitation, palliative care, multi-morbidity and age- and/or muscle-related syndromes.


Gunn Grande

BA (hons), MPhil, PhD,Professor of Palliative Care at the Division of Nursing, Midwifery & Social Work, University of Manchester, UK


Dr Grande has been working within cancer and palliative care research for over 25 years, with main interests including access to palliative care and how to support care at home. Her recent research has particularly focused on the support needs of family carers when caring for someone at home towards the end of life.
This includes work on the development and testing of a Carer Support Needs Assessment Tool (CSNAT) intervention and investigation into the scale and impact of carers’ contributions to end of life care.


Stein Kaasa

MD, PhD, Professor of Oncology and Palliative Medicine, University of Oslo,
Head of Department, Department of Oncology, Oslo University Hospital,
Director of the European Palliative Care Research Centre, PRC, Oslo University Hospital and Oslo University, Norway


Stein Kaasa is an MD with specialisation in medical oncology, radiotherapy and palliative medicine. In 1993 he was appointed as the first Professor in palliative medicine in Scandinavia and he was one of the founders of the palliative care unit in Trondheim and founder of the European Palliative Care Research Centre (PRC).

He has been the National Cancer Director in Norway, president of EAPC, the leader of the EAPC Research Network, the coordinator for a large EU-funded project, and is at present involved in several research collaborative and international partnerships on research and policy development. Professor Kaasa has been an important advocate for evidence-based practice and has worked extensively to get palliative care research on the agenda, both nationally and internationally.

For the last decades he has also been involved in the development of national and international guidelines for cancer treatment.

Professor Kaasa has published 524 articles and book chapters with an H index of 86. He has authored the Nordic Textbook of Palliative Care and is co-author and editor of the Oxford Textbook of Palliative Medicine.


Morten Krogvold


Morten Krogvold (1950) er fotografisk kunstner. Han har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland og har utgitt 21 bøker. Krogvold har holdt workshoper over hele verden og er en ettertraktet foredragsholder. Han har gjort 25 portrettprogrammer for NRK og utført scenografoppdrag for Nationaltheatret.

Krogvold var den første fotografen som ble tildelt norsk fotografis høyeste utmerkelse, Fotografiprisen. Han har dessuten mottat både Oslo kommunes kulturpris og Oslo kommunes kunstnerpris, og er utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats som fotokunstner.

Bildet av Krogvold er tatt av Fotograf er Trond Andersen.


Olav Magnus S. Fredheim

Overlege, Palliativt senter, Ahus
Professor, NTNU


Olav Magnus S. Fredheim (f. 1979) er spesialist i anestesiologi. Han har siden 2014 vært overlege ved Palliativt senter, Ahus. Han er fra 2013 professor i anestesiologi og smertemedisin ved NTNU. Han er også professorkompetent i rus- og avhengighetsmedisin. Forskningen hans har særlig fokusert på opioider – både i kliniske og epidemiologiske forskningsprosjekter. Hans hovedinteresse er balansen mellom riktig og skadelig bruk av opioider. Forskningsprosjektene hans dekker både kreftsmerte, akutt smerte og langvarig ikke-malign smerte.