Fredag 14. september: «Mot lysere tider»

 

08:45-09:00 Innledning og posterpris
09:00-12:45 Plenum III: Mot lysere tider
Møteledere: Anne-Tove Brenne, Geir Andvik
09:00-09:15 Revisjon av handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen
Jan Henrik Rosland, leder av revisjonsgruppen, professor UiB/overlege HDS
09:15-10:00 Hvis palliasjon handler om selvbestemmelse og respekt for individuelle ønsker og behov, hvorfor får da ikke pasienten bestemme?
Ole Raakjær, Foreningen for Palliativ Indsats, Danmark
10:00-10:45 Døden en del av det videre livet
Kari Bøckmann og Helene Faber-Rod, Nordlandssykehuset Bodø
10:45-11:15 Pause
11:15-12:00 Poesi og forteljing som palliativ omsorg
Oddgeir Synnes, VID vitenskapelige høgskole, Oslo
12:00-12:45 Livet, døden og klovnen
Elisabeth Helland Larsen, sykehusklovn
 12:45-13:00 Avslutning
 13:00-13:45 Lunsj: «Et å spreng»
 13:15 Avreise utflukt til Kjerringøy Handelsted