Fredag 14. september: «Mot lysere tider»

09:00-09:15 Innledning og posterpris
09:15-10:00 Døden, en del av det videre livet
Kari Bøckmann, psykolog og Helene Faber Rod, psykolog, Nordlandssykehuset Bodø
10:00-10:45 Poesi og forteljing som palliativ omsorg
Oddgeir Synnes, litteraturviter, VID Vitenskaplig Høgskole
10:45-11:15 Pause
11:15-12:15 På liv og død – palliasjon til alvorlig syke og døende
Stein Kaasa, leder av palliasjonsutvalget for ny NOU
12:15-13:00 Livet, døden og klovnen
Elisabeth Helland Larsen, sykehusklovn
 13:00-13:15 Avslutning
 13:15-13:45 Lunsj: Grab and go
 13:15-18.15 Utflukt til Kjerringøy Handelsted