Onsdag 12. september: «Lys i mørket»

 

08:00-10:30 Registrering
10:30-11:00 Åpning
11:00-15:00 Plenum I: Lys i Mørket
Møteledere: Anne-Tove Brenne og Geir Andvik
11:00-11:45 Hva gjør dagen til en god dag?
Aart Huurnink, Stavanger kommune
11:45-12:30 Palliasjon ved avslutning av avansert livsforlengelse utenfor sykehus
Knut Dybwik, Nordlandssykehuset Bodø
12:30-13:30 Lunsj
13:30-14:15 Palliasjon til hjertesviktpasienter
Torstein Hole, Ålesund sykehus
14:15-15:00 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende
Stein Kaasa, leder av palliasjonsutvalget NOU 2017:16
15:00-15:30 Pause
15:30-16:30 Profesjonsspesifikke Parallellsesjoner: Hvordan vil NOUen påvirke arbeidet vårt fremover?
Leger
Møteledere: Peder Broen

Prester, diakoner og psykologer
Møteledere: Helene Faber-Rod, Odd Arne Skogen

Sosionomer, fysioterapeuter og ergoterapeuter
Møteledere: Torunn Åkra, Grethe Øglænd

Sykepleiere og andre yrkesgrupper uten egen sesjon
Møteledere: Geir Andvik, Trude Kristiansen

17:00 Avreise sosiale aktiviteter
Havsafari til Saltstraumen, kystvandring, fjelltur eller byvandring.
19:30 Sosial sammenkomst på Hundholmen Brygghus