Onsdag 12. september: «Lys i mørket»

08:00-10:20 Registrering
10:30-11:00 Åpning
11:00-11:45 Finnes det alltid lys i mørket? En personlig historie fra en profesjonell hjelper.
Odd Eidner, prest Bodø Kommune
11:45-12:30 Hva gjør dagen til en god dag?
Aart Huurnink, overlege lindrende enhet, Boganes sykehjem Stavanger
12:30-13:30 Lunsj
13:30-14:15 Palliasjon til hjertesviktpasienter
Thorstein Hole, lege og klinikksjef, Ålesund sykehus
14:15-15:00 Palliasjon ved avslutning av avansert livsforlengelse utenfor sykehus
Knut Dybwik, sykepleier, PhD Nordlandssykehuset Bodø
15:00-15:30 Pause
15:30-16:30 Hvordan påvirker den nye NOUen i palliasjon vårt arbeid?
Profesjonsspesifikke parallell sesjoner
17:00 Avreise sosiale aktiviteter
Havsafari til Saltstraumen, kystvandring, fjelltur eller byvandring.
19:30 Sosial sammenkomst på Hundholmen Brygghus