Torsdag 13. september: «Når det lysner»

09:00-09:15 Innledning
09:15-10:00 Hvis palliasjon handler om selvbestemmelse og respekt for individuelle ønsker og behov, hvorfor får da ikke pasienten bestemme?
Ole Raakjær, prest, PhD, leder Foreningen for Palliativ Indsats, Danmark
10:00-10:45 Hvordan ta vare på seg selv i palliasjonsarbeidet?
Marianne Straume, psykolog Bergen
10:45-11:15 Pause
11:15-12:00 Smertevurdering og demens på sykehjem
Kristian Jansen, PhD, allmennpraktiker og sykehjemslege, Samnanger kommune
13:00-14:30
Parallelle sesjoner
Parallell 1: Barn og palliasjon 

Experiences with Lucashuset – the first hospice for children in Denmark
Susan Cawley, Danmark

Palliasjon til barn i hjemmet
Irene Toften, kreftsykepleier, Nordlandssykehuset, Bodø

Å være søsken til alvorlig syke barn
Marianne Straume, psykolog Bergen

Parallell 2: Frivillighet

Når nøden er størst, er hjelpen nærmere enn du tror
Ingun Fossland, prest Universitetssykehuset Nord-Norge

La meg hjelpe
Kreftforeningen

Tid som gave
Lill Karin Aanes, daglig leder Termik, Vefsen Kommune

Samhandling mellom profesjon og frivillig palliasjon
Ellen Aasheim, kreftsykepleier Fransiskushjelpen

Parallell 3: Slik gjør vi det her

I storm og stille, – vi står han av
Sissel Andreassen, kreftsykepleier Vadsø Kommune

Samhandling hele veien
Anne-Mette Carlsen og Mona Karlsen, Bodø Kommune

Hva kan vi lære fra Telemark?
Ronny Dalene, lege og Torunn Haugstøl, sykepleier, Telemark Kommune


Parallell 4: Frie foredrag basert på innsendte abstract
Parallell 5: Besøk til Sølvsuper Helse og Omsorgsenter, lindrende Enhet Bølgen, Bodø kommune
14:30-15:00
Pause
15:00-16:00
Parallelle sesjoner
Parallell 6: Symptomlindring

Berøring som inngang til den palliative pasienten
Karen Thøgersen, fysioterapeut

Pust og pes, – symptomlindring av terminal respirasjonssvikt
Terje Tollåli, lungelege Nordlandssykehuset Bodø

Berøring og lindrende nærvær hos pasienter med dyspne
Hanne Bertnes Råheim, fysioterapeut Nordlandssykehuset Bodø

Parallell 7: Åndelig og eksistensielle utfordringer 

Utmattet av medfølelse, eller smittet av sykdom og død?
Helene Faber Rod, psykolog Nordlandssykehuset Bodø

Det store i det lille ordet «håp»
Odd Eidner, Prest Bodø kommune

Åpen tittel
Ole Raakjær, prest og leder av Foreningen for Palliativ Indsats, Danmark

Samhandling på siste vakt
Annett Ranes, sykepleier Surnadal kommune

Parallell 8: Frie foredrag basert på innsendte abstract
Parallell 9: Besøk til Sølvsuper Helse og Omsorgsenter, lindrende Enhet Bølgen, Bodø kommune
16:45-17:45 Årsmøte Norsk Forening for Palliativ Medisin (NFPM)
18:00-19:00 Årsmøte Norsk Palliativ Forening (NPF)
20:00 Festmiddag