ABSTRACTS


Invitasjon til å sende inn abstract – Utsatt frist til 14. mars

Den 14. landskonferansen i palliasjon arrangeres i Stavanger 14.-16. september 2016.
Dette blir årets storsamling for alle som er engasjert i det palliative feltet i Norge. Vi håper på bred deltakelse fra spesialisthelsetjenesten, de kommunale helse- og omsorgstjenestene og utdannings- og forskningsinstitusjoner. Konferansen søkes godkjent som tellende kurs for aktuelle faggrupper.

Programmet i parallellsesjonene på konferansen vil delvis bygge på innsendte abstracts. Det vil også bli utstilling av postere. Vi håper at mange vil bidra til programmet ved å sende inn abstract fra egen forskning eller andre typer prosjekter.

Fristen for innsending av abstract er 14. mars 2016.
Ved spørsmål vedrørende abstract, kontakt lindrende.behandling@helse-bergen.no

Vi ønsker hjertelig velkommen til konferansen og håper på mange bidrag fra kolleger over hele landet!

Med vennlig hilsen

Bodil Husby
leder, Norsk Palliativ Forening

Eva Gravdahl
leder, Norsk forening for palliativ medisin

Katrin Ruth Sigurdardottir
leder, vitenskapelig komite for konferansen