Det vil bli posterutstilling under hele konferansen. Alle som skal ha poster, må ha fått akseptert sitt abstract til posterpresentasjon.

Posteren (plakaten) lages med bredde 90 cm og høyde 120 cm. Posterne skal henges opp ved konferansens begynnelse og fjernes siste dag. Utstyr til å henge opp poster vil være tilgjengelig i lokalet. Det er ønskelig at forfatterne er til stede ved posteren så mye som mulig i pausene under konferansen.

Førsteforfatter må være påmeldt konferansen, og har selv ansvar for å ordne dette.