Kursgodkjenninger, 14. landskonferanse i palliasjon:

Norsk Sykepleierforbund (NSF): Kurset er godkjent som meritterende med totalt 16 timer.
Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Norsk Ergoterapeutforbund: Kurset er godkjent med 16 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Allmennhelse, Psykisk helse og Somatisk helse.

Presteforeningen: Godkjennes som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 16 kurstimer

Norsk Fysioterapeutforbund: Ingen forhåndsgodkjenning, men kan gi tellende kurstimer som ledd i individuell søknad.

Godkjenninger fra Den norske legeforening:
Allmennmedisin: Godkjennes med 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i palliasjon til videre- og etterutdanningen.
Onkologi: Godkjennes med 13 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Generell kirurgi: Godkjennes med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Indremedisin: Godkjennes med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Godkjennes med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Kompetanseområdet for alders- og sykehjemsmedisin: Godkjennes med 16 timer som valgfritt kurs.
Geriatri: Godkjennes med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Anestesiologi: Godkjennes med 16 timer for spesialistenes etterutdanning.