Trykk på navnet for å gå til presentasjonen

Onsdag 14. september

Plenum I – Liv til dagene
Lars Johan Danbolt
Kathleen McLoughlin
Gail Eva

Parallellsesjon I

Sykepleiere ++
Bente Baklund

Prester og diakoner
Ole Raakjær
Asbjørn Finnbakk
Arve Dalby

Sosionomer
Hanna Baardsen

Fysio- og ergoterapeuter
Janicke Bjercke
Peder Broen
Eva Gravdahl
Siri Steine og Eva Gravdahl

Torsdag 15. september
 
Plenum II – De utfordrende dagene
Liv Ellen Vangsnes
Morten Magelssen
Morten Horn
Jenny van der Steen
 
Parallellsesjon II
 
Døden i samfunnet
Kethleen McLoughlin
Georg Bollig
Tove Nyenget
Ole Raakjær
 
Praktisk palliasjon
Geir Sverre Braut
Ragnhild Stangeland
Peder Broen
Katrin Sigurdardottir
 
Demens og palliasjon
Jenny van der Steen
Ingebjørg Jordbrekk
Aart Huurnink
 
Forskning
Tone Inga Braseth
Kathrine Brun og Magnus Hagland
Kathrine Pollestad
Marianne Johnsen
 
Behandlingsbegrensning og forberedende samtaler
Lillian Lillemoen
Lisbeth Thoresen
Eva Gravdahl
Are Normann, Laila Kristensen, Guttorm Eidslott
 
Parallellsesjon III
 
Frie foredrag
Aart Huurnink
Kari Underhaug
Anne Marit Sand
Tone Steinfeld
Laila Skjelvan
Laila Skjelvan
 
Åndelige og eksestensielle utfordringer
Marta Lavik
Sigrid Helene Kjørven Haug
Kirsten Tornøe
Sølvi Eide Lunde
 
Symptomlindring
Stine-Marie Sundt-Hansen
Endre Røynstrand
Hartwig Körner
Bente Baklund
 
Rehabilitering av palliative pasienter
Gail Eva
Wolfgang Schimd
Åste Narmo

Eutanasi
Dagny Faksvåg Haugen
Morten Magelssen og Morten Horn

Fredag 16. september

Plenum III
Kjetil Moen
Jone Schanche Olsen
Katrin Sigurdardirdottir
Sjur Bjørnar Hanssen
Line Melby
Jens Grøgaard
Elisabeth Holmboe Eggen