Foto: VisitOSLO/Tord Baklundt

VELKOMMEN

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til den 16. Landskonferansen i palliasjon 3.-5. mars 2021 i Oslo!

Programmet favner vidt og bredt innen fagområdet med flinke foredragsholdere fra både inn- og utland.
Vi håper at dette blir lærerike, nyttige og ikke minst inspirerende dager både faglig og sosialt.

Velkommen!

Anne-Tove Brenne
Leder Hovedkomiteen

Joran Slaaen
Nestleder Hovedkomiteen

Spørsmål kan rettes til

3. – 5. Mars 2021 i Oslo

for mer informasjon

 logo for Norsk Palliativ Forening logo for NFPM