Landskonferansen i Palliasjon
flyttes til 3.-5. mars 2021

Kjære kolleger & venner!

Oppdatering 13.jan 2021:

Landskonferansen nærmer seg med stormskritt.

Smitteverntiltakene gjør at kun et begrenset antall deltagere fysisk kan være til stede under konferansen. Siden tiltakene endres fra uke til uke, er det vanskelig pr i dag å si hvor mange deltakere som får delta fysisk på Clarion Hotel The Hub.

Vi vil måtte foreta en utvelgelse og opererer etter «first come – first serve» prinsippet. Vi starter nå med å underrette de 50 første som vi tenker får delta. Mail vi bli sendt førstkommende fredag. Der etter utvider vi antallet hvis det ser ut som om smittevernreglene åpner for det.

Det vil bli tilbudt digital deltagelse til de som ikke kan møte fysisk på konferansen.

Oppdatert program vil bli lagt ut snarlig.

Vi ser frem til konferansen og håper at dette blir lærerike, nyttige og ikke minst inspirerende dager selv om det blir annerledes enn slik det var tenkt!

Hilsen Anne-Tove Brenne
Leder Hovedkomiteen

Joran Slaaen
Nestleder HovedkomiteenFoto: VisitOSLO/Tord Baklundt

VELKOMMEN

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til den 16. Landskonferansen i palliasjon 3.-5. mars 2021 i Oslo!

Programmet favner vidt og bredt innen fagområdet med flinke foredragsholdere fra både inn- og utland.
Vi håper at dette blir lærerike, nyttige og ikke minst inspirerende dager både faglig og sosialt.

Velkommen!

Anne-Tove Brenne
Leder Hovedkomiteen

Joran Slaaen
Nestleder Hovedkomiteen

Spørsmål kan rettes til

3. – 5. Mars 2021 i Oslo

for mer informasjon

 logo for Norsk Palliativ Forening logo for NFPM