Godkjenninger


Konferansen er godkjent som tellende kurstimer for:


Norsk sykepleierforbund (NSF)
: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 16 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie. Ref. 3749967

Norsk Ergoterapeutforbund: Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 16 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Allmennhelse, Psykisk helse og Somatisk helse.

Presteforeningen: Konferansen godkjennes som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 16 kurstimer.

Norsk fysioterapeutforbund: Kurset godkjennes til benyttelse i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. Kurset blir godkjent med 12 timer.

Norsk psykologforening: Godkjennes som 10 timers vedlikeholdsaktivitet.

 

Godkjenninger fra Den norsk legeforening:

Allmennmedisin: Godkjennes med 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i palliativ medisin til videre- og etterutdanningen.
Onkologi: Godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Generell kirurgi: Godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Geriatri: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Kompetanseområdet for alders- og sykehjemsmedisin: Godkjennes med 16 timer som valgfritt kurs.
Indremedisin: Godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Anestesiologi: Godkjennes med 16 timer som valgfritt kurs for spesialistenes etterutdanning.
Lungesykdommer: Godkjennes med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.