Godkjenninger

Konferansen er godkjent som tellende kurstimer for:

Norsk sykepleierforbund

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 16 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleiere. Ref. 3749967

 

Norsk Ergoterapeutforbund

Kurset er godkjent med 16 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Allmennhelse, Psykisk helse og Somatisk helse.

 

Presteforeningen

Konferansen godkjennes som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 16 kurstimer.

 

Norsk fysioterapeutforbund

Kurset godkjennes til benyttelse i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. Kurset blir godkjent med 12 timer.

 

Norsk psykologforening

Godkjennes som 10 timers vedlikeholds aktivitet.

 

Den norske legeforening

Allmennmedisin: Godkjennes med 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i palliativ medisin til videre- og etterutdanningen.

Onkologi: Godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Generell kirurgi: Godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Geriatri: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Kompetanseområdet for alders- og sykehjemsmedisin: Godkjennes med 16 timer som valgfritt kurs.