Godkjenninger

Kurset søkes godkjent av Norsk Sykepleier Forbund (NSF), Norsk Ergoterapeut Forbund, Norsk Fysioterapiforbund, Presteforeningen og Den norske legeforening.